På ø-be­søg

BT - - REJSER -

En an­den mu­lig­hed er at ta­ge mor­gen­fa­er­gen til øen Brac, der har le­ve­ret hvi­de kal­k­sten til op­fø­rel­sen af Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton, par­la­men­ter­ne i Bu­da­pe­st og Wi­en samt det lo­ka­le Dio­cle­ti­ans pa­lads i Split. Øen by­der på man­ge hyg­ge­li­ge by­er, og turi­ster flok­kes til by­en Bol på øens syd­spids, hvor van­det om mu­ligt er end­nu me­re krystal­klart end på fast­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.