’I AAAAAAM T

BT - - MUHAMMAD ALI -

DEN STØR­STE Muham­mad Ali var al­drig selv i tvivl. Han var den stør­ste – no­gen­sin­de. I sin 27 år lan­ge kar­ri­e­re nå­e­de han bå­de at vin­de OL og bli­ve sva­er­va­egts-ver­dens­me­ster tre gan­ge. Hans pro­fes­sio­nel­le re­kord lød på 56 sej­re og fem ne­der­lag. SØN­DAG 5. JU­NI 2016

I sin 20. pro­fes­sio­nel­le kamp kno­ck­ou­ter Cas­si­us Clay stor­fa­vo­rit­ten Son­ny Li­ston i sy­ven­de om­gang og bli­ver ver­dens­me­ster i sva­er­va­egts­boks­ning for før­ste gang. Se­ne­re sam­me år bli­ver Clay med­lem af fore­nin­gen Na­tion of Is­lam og skif­ter navn til Muham­mad Ali. Jeg er den stør­ste. Jeg er det stør­ste va­e­sen, der no­gen­sin­de har le­vet. Jeg har ik­ke så me­get som en skram­me i mit an­sigt, og jeg tog fu­sen på Son­ny Li­ston. Og jeg er kun 22 år gam­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.