Mest po­pu­la­er i Ja­pan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OVER­RA­SKEL­SE Dan­marks as­si­stent­land­stra­e­ner, Jon Da­hl To­mas­son, var den mest po­pu­la­e­re dan­sker, da re­ser­ver­ne i går ef­ter­mid­dag tra­e­ne­de i Osa­ka, hvor de var an­kom­met om for­mid­da­gen. En grup­pe au­to­grafja­e­ge­re på om­kring 15 ja­pa­ne­re hav­de ta­get op­stil­ling ved heg­net ind til tra­e­nings­ba­nen, og fle­re af dem bar dan­ske lands­hold­strø­jer. ’Ag­ger’ stod der på ryg­gen af fle­re af dem, men i an­fø­re­rens fra­va­er var Jon Da­hl To­mas­son den mest ef­ter­trag­te­de.

»De har god smag,« gri­ne­de Jon Da­hl To­mas­son, da han hør­te, at der stod folk og ven­te­de på ham, og hans må­ske stør­ste fan i Osa­ka for­kla­re­de, hvor­for det net­op var Ka­non-Jon, han gik ef­ter:

»Jeg så ham, da han spil­le­de for Dan­mark ved VM i 2002. Han score­de fi­re mål, og så blev jeg fan af ham. Sam­ti­dig hol­der jeg og­så med AC Milan (hvor han har spil­let, red.),« for­kla­re­de Ha­magu­chi Kei­s­hi (bil­le­det), der var ik­la­edt en dansk lands­hold­strø­je og hav­de et bil­le­de af Jon Da­hl To­mas­son med.

To an­dre hav­de Ajax-trø­jer med hen­holds­vis ’Erik­sen’ og ’Schö­ne’ på ryg­gen, mens en pi­ge var rejst fra Tokyo med sin Brønd­by-trø­je for at få et glimt af det dan­ske lands­hold og isa­er Da­ni­el Ag­ger. Da han ik­ke var med, gik hun ef­ter Fre­de­rik Røn­nows au­to­graf og blev gla­e­de­ligt over­ra­sket, da han trå­d­te ud af bus­sen for at gi­ve hen­de sin un­der­skrift og få ta­get en sel­fie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.