Jan Ø. fi­na­le­klar i In­do­nesi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN GOD STIME Suc­ce­sen fort­sa­et­ter for Jan Ø. Jør­gen­sen, der for ny­lig var med til at vin­de hold-VM i badminton, Thomas Cup, med Dan­mark. I går spil­le­de Jan Ø. Jør­gen­sen sig vi­de­re til fi­na­len i Su­per Se­ri­es Pre­mi­er-tur­ne­rin­gen In­do­nesia Open.

Jan Ø. Jør­gen­sen, der er se­e­det som num­mer fem i tur­ne­rin­gen, slog ki­ne­se­ren Ti­an Houwei, der er se­e­det som num­mer seks, med 2114, 18-21, 21-17.

Det var dan­ske­rens fem­te sejr i seks op­gør mod Houwei.

I fi­na­len ven­ter Lee Chong Wei, der i april knu­ste Jan Ø. Jør­gen­sen på 36 mi­nut­ter i se­mi­fi­na­len i Ma­lay­sia Open.

Sta­ti­stik­ken pe­ger ik­ke i ret­ning af en dansk sejr. 16 gan­ge har de to top­spil­le­re mødt hin­an­den, og Jan Ø. Jør­gen­sen har blot vun­det et en­kelt af de op­gør. Det var i 2009. Dansk mo­men­tum Kam­pen mod Houwei ud­vik­le­de sig til et spil­le­ma­es­sigt dra­ma. Jan Ø. Jør­gen­sen ind­led­te op­gø­ret bedst. Men han kom si­den lidt i pro­ble­mer, før kam­pen aen­dre­de ka­rak­ter på sja­el­dent set vis mel­lem to ja­evn­byr­di­ge spil­le­re.

Dan­ske­ren var kom­met bag­ud 12-14, men så vandt han ni du­el­ler i tra­ek og der­med sa­et­tet 21-14.

Det mo­men­tum blev ta­get med ind i an­det sa­et, hvor Jan Ø. Jør­gen­sen spil­le­de sta­er­kt, men hvor og­så ki­ne­se­ren hav­de sam­let sig selv op ef­ter af­slut­nin­gen på før­ste sa­et.

Midt­vejs var dan­ske­ren for­an 119, men blot mi­nut­ter se­ne­re hav­de ki­ne­se­ren over­ta­get ini­ti­a­ti­vet via en 15-13-fø­ring. Det blev si­den veks­let til sa­et­sejr på 21-18.

I tred­je sa­et fort­sat­te dra­ma­et med ufor­mind­sket styr­ke, og de to spil­le­re le­ve­re­de du­el­ler og fight af al­ler­hø­je­ste ka­rat.

Først ved 19-17 fik Jan Ø. Jør­gen­sen hul, og da den tra­et­te dan­sker kom på 20-17, ud­nyt­te­de han den før­ste af si­ne tre mat­ch­bol­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.