2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fi­na­le om op­ryk­ning med re­tur­kamp, hvor vi her går ef­ter man­ge mål. Fog­gia har va­e­ret me­get må­l­ri­ge på det se­ne­ste - fak­tisk har 14 af hol­dets se­ne­ste 16 kam­pe va­e­ret med tre mål el­ler me­re, og så­le­des og­så i den før­ste kamp i se­mi­fi­na­len i Lec­ce, hvor hol­det gik gan­ske of­fen­sivt til va­er­ks og fik be­løn­ning for det. Pisa an­gri­ber nor­malt og­så gan­ske me­get hjem­me og selv om man nor­malt ik­ke er helt så må­l­ri­ge som Fog­gia, er beg­ge hol­dets kam­pe på eget gra­es i slut­spil­let og­så endt med man­ge mål. Så gan­ske in­ter­es­sant od­ds på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.