3,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ser­bi­en er i gang med en genop­byg­nings­pro­ces, og der­for har man ud­ta­get sta­er­ke­st mu­li­ge hold til den­ne ven­skabs­kamp mod Rusland i Mo­na­co. Da de ik­ke skal ta­en­ke på EM, kan de spil­le frit, og op­ti­mis­men er stor un­der den nye land­stra­e­ner. Rus­ser­ne skal pri­ma­ert und­gå ska­der, in­den det går løs ved EM, og im­po­ne­re­de da hel­ler ik­ke syn­der­ligt i den se­ne­ste test­kamp mod Tjek­ki­et, hvor det var ty­de­ligt, at man ik­ke spil­le­de sig ud. På pa­pi­ret er det ser­bi­ske hold da og­så mindst på ni­veau med det rus­si­ske, så pa­ent od­ds på, at ser­ber­ne vin­der.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.