Fejret i frista­den

BT - - NYHEDER -

til­lid til hin­an­den, var bud­ska­bet. Og der var og­så plads til at ta­le varmt om Grøn­land, som vi iføl­ge Flem­m­ing Jen­sen helt er holdt op med at ta­le om:

»Før i tiden tal­te vi me­get om grøn­la­en­der­ne, men vi tal­te ned til dem hele tiden. Men i dag er det na­e­sten va­er­re, for vi er helt holdt op med at in­ter­es­se­re os for det grøn­land­ske folk.« Chri­sti­ans­borg er pro­ble­met Kort ef­ter var det så Özlem Cekic i en på­ske­gul som­mer­kjo­le, der fik over­rakt mi­kro­fo­nen og tog plads på ta­ler­sto­len: »Som man­ge af jer ved, så genop­stil­ler jeg ik­ke til Fol­ke­tin­get. For det er ik­ke på Chri­sti­ans­borg, at man kan fin­de løs­nin­gen på sam­fun­dets pro­ble­mer. Chri­sti­ans­borg er selv en del af pro­ble­met,« lød det fra den tid­li­ge­re po­li­ti­ker, som hø­ste­de et enormt bi­fald for sva­da­en. Vi skal hu­ske at hol­de fast i vo­res grund­la­eg­gen­de va­er­di­er. Og det vir­ker som om, po­li­ti­ker­ne har glemt det An­dré Chri­sti­an­sen, 50 år. Hjem­løs og ak­tiv i Hus For­bi:

Ja­ne Lyt­t­hans, 71 år. Kunst­ma­ler og man­ge­årig chri­sti­ans­hav­ner:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.