Uvej­ret luk­ker tysk festi­val

BT - - NYHEDER -

SMAT De 90.0000 del­ta­ge­re i den sto­re mu­sik­festi­val Ro­ck am Ring i Tys­kland måt­te kig­ge langt ef­ter søn­da­gens pro­gram. Al­le­re­de lør­dag af­ten skrev ar­ran­gø­rer­ne på Fa­ce­book, at søn­da­gens pro­gram vil­le bli­ve af­lyst på grund af det vold­som­me uvejr, der har ramt sto­re de­le af Eu­ro­pa.

Festi­va­len har va­e­ret sa­er­de­les uhel­dig med vej­ret i år, og op mod 80 per­so­ner er de før­ste da­ge ble­vet kva­e­stet ved lyn­nedslag. Blandt dem blev ot­te kri­tisk kva­e­stet, men de er an­gi­ve­ligt uden for livs­fa­re.

Det er ud­sig­ten til regn og me­re dår­ligt vejr, der har få­et de lo­ka­le myn­dig­he­der i Men­dig til at tra­ek­ke i nød­brem­sen.

»Ro­ck am Ring må desva­er­re bli­ve af­slut­tet før tid ef­ter kun to da­ge. På grund af vej­r­ud­sig­ten for søn­dag har myn­dig­he­der­ne i Men­dig truk­ket li­cen­sen til den tred­je dag til­ba­ge,« hed det blandt an­det.

Festi­va­len hav­de i år bl.a. Red Hot Chi­li Pep­pers, Bla­ck Sab­bath og Vol­be­at på pla­ka­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.