Nyt­tig på en ny må­de

BT - - NYHEDER -

AK­TIV TRED­JE AL­DER Jeg tud­brø­le­de, da jeg plud­se­lig fra den ene dag til den an­den ik­ke la­en­ge­re hav­de no­get, jeg skul­le. Når man går på pen­sion, kan man let kom­me til at fø­le, at der ik­ke la­en­ge­re er no­gen, der har brug for en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.