Lukas tri­um­fe­rer - men mu­sik­ken de­ler van­de­ne

BT - - KULTUR -

MU­SIK Lør­dag af­ten gav Lukas Graham sin før­ste dan­ske kon­cert ef­ter et min­dre tri­umf­tog i USA med kon­cer­ter, et hav af in­ter­view og im­po­ne­ren­de hit­li­s­te­pla­ce­rin­ger. De dan­ske an­mel­de­re er rø­ren­de eni­ge om at hyl­de man­den i cen­trum for fol­ke­fe­sten på Øster­bro Sta­dion. Men er dog ik­ke eni­ge om mu­sik­kens kva­li­tet.

»Det var stort, og det var en stor, stor fol­ke­fest, men stor kunst var det ik­ke. Der er ik­ke no­get mu­sik, der bli­ver bed­re af at bli­ve bla­est op på et sta­dion, og Lukas Gra­hams er be­stemt in­gen und­ta­gel­se. For­chham­mer har tabt sig, men grup­pens lyd­bil­le­de vir­ke­de desva­er­re og­så spin­kelt, og isa­er i be­gyn­del­sen mang­le­de fle­re num­re gen­nem­slags­kraft,« skri­ver Ekstra Bla­dets Thomas Treo.

BTs Jan Erik­sen savner me­re opblød­ning i ban­dets hår­de ud­tryk.

»Lukas Gra­hams kla­ver­pop, der bygger på klod­ser og fra­ser fra fle­re år­ti­ers soul, funk og pop, blev spil­let af ban­det - nu uden Kas­per Dau­gaard på key­bo­ards - i li­ge­frem­me og ja­evnt hen skar­pe ver­sio­ner. Ban­dets rød­der i 70er-soul - f.eks. Ste­vie Won­der, Bob­by Wo­ma­ck og Al Jar­reau er in­spira­tions­kil­der - er åben­ba­re. Som Lukas Graham lød her til af­ten, kun­ne jeg godt ha­ve øn­sket mig et gyn­gen­de seks­stren­get swung som i det me­ste af den ae­ras sja­el­ful­de funk. Det er me­get hårdt, kom­pakt pi­a­no­ba­se­ret.«

Gaf­fas an­mel­der Tor­ben Holleu­fer er der­i­mod ube­tin­get be­gej­stret og ka­ster seks stjer­ner ef­ter Graham.

»Det gik sim­pelt­hen fra tri­umf til tri­umf. For­di slid­det på lan­de­vej­en har vir­ket, og man til ful­de for­står, hvad in­tens tur­névirk­som­hed kan gø­re ved en kunst­ner.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.