Ra­diova­er­ter ny­der ro­man­tisk fe­rie sam­men

BT - - TV/RADIO -

Sa­ra Frost og Peter Fal­k­toft er beg­ge kendt for de­res blø­de røst, som dan­sker­ne i en la­en­ge­re pe­ri­o­de kun­ne ny­de, når de send­te de­res ra­diopro­gram­mer på ra­di­o­ka­na­len P3.

Ef­ter­føl­gen­de har beg­ge ra­diova­er­ter dog valgt at gå an­dre kar­ri­e­re­ve­je, og se­ne­st har Sa­ra Frost la­vet sit eget ga­m­ing-tal­ks­how ved navn ’Al­le Ga­mer’, der ud­kom­mer på YouTu­be.

At Sa­ra Frost og Peter Fal­k­toft tid­li­ge­re har delt ar­bejds­plads, la­der nu til at ha­ve haft ind­fly­del­se på de to ra­diova­er­ters pri­vat­liv. På In­s­ta­gram kan man nem­lig i dis­se da­ge føl­ge med i, hvor­dan de to ken­dis­ser til­brin­ger fe­rie sam­men un­der sy­dens sol på den span­ske ø Lan­za­ro­te, hvor de har tjek­ket ind på sports­ho­tel­let Club la San­ta.

Tra­e­ning og mo­tion er dog ik­ke det ene­ste, som hol­der Sa­ra Frost og Peter Fal­k­toft be­ska­ef­ti­get i de­res fe­rie.

Den tid­li­ge­re ’Mon­te Car­lo’va­ert har nem­lig lagt et bil­le­de op på sin In­s­ta­gram-pro­fil, hvor han vi­ser en af­kla­edt Sa­ra Frost, der er i fa­erd med at ta­en­de for en uden­dørs bru­ser. I bil­led­tek­sten gi­ver Peter Fal­k­toft ud­tryk for, at han er godt til­freds med ud­sig­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.