Nu er han blandt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LYK­KE­DES FJER­DE GANG DJOKOVICS 2012: 2014: 2015: 2016: ik­ke me­get, der tal­te for, at Djoko­vic skul­le bry­de sin French Open-for­ban­del­se. Ser­be­ren vir­ke­de tung og ufo­ku­se­ret.

I an­det sa­et våg­ne­de Djoko­vic imid­ler­tid op til dåd. For­hån­den be­gynd­te at gø­re sit ar­bej­de, og det gjor­de ondt på Mur­ray, der op til fi­na­len hav­de til­bragt fem ti­mer me­re på ba­nen end ser­be­ren. Og al­le­re­de i an­det sa­et så han slidt ud. På søl­le 33 mi­nut­ter hav­de Djoko­vic sik­ret sig sa­et­tet med 6-1.

Og det var sam­me hi­sto­rie i tred­je sa­et. Djoko­vic blev bed­re og bed­re, og tap­pert ka­em­pen­de Mur­ray blev me­re og me­re tra­et og le­ve­re­de et over­ra­sken­de stort an­tal upro­vo­ke­re­de fejl. 6-2 end­te sa­et­tet. Hjer­te i gru­set Ved stil­lin­gen 5-2 i fjer­de sa­et kun­ne ’Djoko’ ser­ve tro­fa­e­et hjem, men plud­se­lig vir­ke­de det som om, at han indså, hvor ta­et han var på sit ul­ti­ma­ti­ve mål. Mur­ray kom til­ba­ge i sa­et­tet med to rap­pe par­ti­er, in­den ser­be­ren på sin tred­je mat­ch­bold i et gy­ser­par­ti sik­re­de sig sa­et­tet, kam­pen, tur­ne­rin­gen og ad­gangs­bil­let­ten til ’Klub Grand Slam’. En ka­em­pe tri­umf, som han fejre­de med at teg­ne et enormt hjer­te i gru­set på Ro­land Gar­ros – som den tid­li­ge­re French Open-pu­bli­kums­fa­vo­rit bra­si­li­an­ske Gu­sta­vo Ku­er­ten al­tid gjor­de.

Og så måt­te al­le over­gi­ve sig til den char­me­ren­de ser­ber. Selv An­dy Mur­ray.

»Det, han har op­nå­et i de se­ne­ste 12 må­ne­der, er fa­eno­me­nalt. At vin­de al­le Grand Slam-tur­ne­rin­ger­ne på et år er en fan­ta­stisk pra­e­sta­tion,« lød det an­er­ken­den­de fra Djokovics fi­na­lemod­stan­der.

»Det er så­dan en sja­el­den­hed i ten­nis, og selv om det for mig per­son­ligt er ne­de­ren at ta­be fi­na­len, er jeg vir­ke­lig stolt over at ha­ve va­e­ret en del af den­ne dag.«

French Open-fi­na­ler: Ra­fa­el Na­dal-Novak Djoko­vic 6-4, 6-3, 2-6, 7-5

Ra­fa­el Na­dal-Novak Djoko­vic 3-6, 7-5, 6-2, 6-4

Stan Wawrinka-Novak Djoko­vic 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

Novak Djoko­vic-An­dy Mur­ray 3-6, 6-1, 6-2, 6-4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.