Mester­li­ge Jacob(sen)

Suc­ce­stra­e­ne­ren Ni­ko­laj Ja­cob­sen har skre­vet hi­sto­rie med et tysk mester­skab til Rhe­in-Neck­ar Löwen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GULDGLANS

Det ty­ske mester­skab er en ka­em­pe tri­umf for Ni­ko­laj Ja­cob­sen, som kom til Löwen fra Aal­borg Hånd­bold i som­me­ren 2014. For­ud for Ja­cob­sens an­komst var klub­ben nødt til at skrue ned for bud­get­tet, og hans be­tin­gel­ser har der­for på pa­pi­ret ik­ke va­e­ret li­ge så go­de som for­ga­en­ge­rens – den nu­va­e­ren­de dan­ske land­stra­e­ner, Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Ni­ko­laj Ja­cob­sen hen­te­de dog sølv­me­dal­jer i sin før­ste sa­e­son, og i den­ne sa­e­son er det alt­så endt med et sa­et hi­sto­ri­ske guld­me­dal­jer til trods for, at klub­ben før sa­e­so­nen måt­te vin­ke far­vel til to af de stør­ste stjer­ner i form af dan­ske Nik­las Lan­din og nor­ske Bjar­te Myr­hol, som tog til hen­holds­vis THW Ki­el og Skjern. Fan­ta­stisk for­svar Men tra­e­ner Ja­cob­sen har al­li­ge­vel for­må­et at ban­ke en slag­kraf­tig en­hed sam­men i den sydty­ske klub, hvor et me­get sta­er­kt for­svar har dan­net guld­fun­da­men­tet. Hol­det har i gen­nem­snit ind­kas­se­ret søl­le 22 mål i snit pr. kamp, hvil­ket er uhørt lavt og en stor del af for­kla­rin­gen på, at sa­e­so­nen end­te med hi­sto­ri­eskriv­ning.

Mens Ni­ko­laj Ja­cob­sen & co. løb med gul­det med 56 po­int, blev det dan­sker­klub­ben Flens­burgHandwitt, som score­de søl­vet med 55 po­int, mens THW Ki­el for blot an­den gang på 12 sa­e­so­ner måt­te se mester­ska­bet glip­pe – og i den­ne om­gang nø­jes med bron­ze­me­dal­jer­ne ef­ter at ha­ve skra­bet 50 po­int sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.