’Li­vet er sta­er­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

det ik­ke tjen­te no­get for­mål at bli­ve ved med at ta­en­ke på den.

Kra­eft er en syg­dom, der va­ek­ker angst bå­de i én selv og hos an­dre, men den er ik­ke no­get at skam­me sig over. Jeg be­slut­te­de ik­ke på stå­en­de fod at of­fent­lig­gø­re, hvad der ha­end­te mig. Jeg ta­enk­te over det, af­ve­je­de ar­gu­men­ter­ne for og imod, men ik­ke ret la­en­ge. Hvorfor gå i de­fen­si­ven? Hvorfor over­ho­ve­det skju­le ting? Mit liv var ble­vet et an­det, nu be­stod det af be­hand­lin­ger, blod­prø­ver, MR- og ul­tra­lyds­scan­nin­ger … Det var bedst, at folk fik det at vi­de, og­så selv om nog­le men­ne­sker sandt nok fra den dag hav­de sva­ert ved at se mig li­ge ind i øj­ne­ne. Det er sandt, hvad man si­ger, nem­lig at det og­så er de an­dres blik på én, der aen-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.