Ska­det Vi­be rej­ser hjem fra Ja­pan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dan­ske fod­bold­lands­hold er ble­vet ramt af end­nu en ska­de i of­fen­si­ven. An­gri­be­ren Las­se Vi­be er rejst hjem fra lands­hol­dets tra­e­nings­lejr i Ja­pan, da han har haft pro­ble­mer på bag­si­den af kna­e­et. Kna­e­pro­ble­mer­ne vil­le for­hin­dre ham i at spil­le lands­hol­dets kamp i mor­gen mod Bul­ga­ri­en i Ki­rin Cup, og der­for var der in­gen grund til at bli­ve i lands­holds­lej­ren, forta­el­ler land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de. Brent­for­dan­gri­be­ren var ud­set til at va­e­re i lands­hol­dets star­top­stil­ling i fre­da­gens kamp mod Bos­ni­en, men kort før kamp­start måt­te land­stra­e­ner Ha­rei­de aen­dre pla­ner, da Vi­be blev ska­det. »Han er rejst hjem. Det var me­nin­gen, han skul­le ha­ve spil­let mod Bos­ni­en, og det er den ska­de, der nu gør, at han skal rej­se hjem,« si­ger Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.