Søn­derjy­ske hen­ter an­gri­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sølvvin­de­ren Søn­derjy­ske er i gang med at ju­ste­re trup­pen frem mod na­e­ste Alka Su­per­liga-sa­e­son, og i den for­bin­del­se har klub­ben i går sik­ret sig an­gri­be­ren Mi­ka­el Uhre på en fri trans­fer. Uhre er en gam­mel ken­ding i Ha­der­s­lev, hvor han har få­et sin fod­boldop­dra­gel­se. »Vi får en sta­er­ke­re og me­re mo­den Mi­ka­el Uhre re­tur til Søn­derjy­ske. Han kom­mer med selv­til­lid i krop­pen og vil bi­brin­ge os no­get fart og po­wer på an­gri­ber­po­si­tio­nen.« Ud af Søn­derjy­skes trup stry­ger til gen­ga­eld re­ser­ve­spil­le­ren An­dreas Og­ge­sen samt mid­ter­for­sva­re­ren Fran­cis Di­ck­oh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.