Ame­ri­kansk Swan­sea-op­køb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et ame­ri­kansk konsor­ti­um over­tog i går 60 pro­cent af ejer­ska­bet i Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ben Swan­sea. BBC an­slår, at det har ko­stet ame­ri­ka­ner­ne cir­ka en mil­li­ard kro­ner at sik­re sig ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Mi­cha­el Laud­rups tid­li­ge­re klub. Klub­ben skri­ver på sin hjem­mesi­de, at beg­ge par­ter på la­en­ge­re sigt har sto­re for­vent­nin­ger til ud­byt­tet af det nye ejer­skab. Klub­bens fans ejer fort­sat 21,1 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.