DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per­liga­en er slut og EM står snart for dø­ren. De før­ste book­ma­ke­re har dog al­le­re­de lagt od­ds ud på den kom­men­de sa­e­son, og her er der in­gen tvivl - FC Kø­ben­havn er me­get sto­re fa­vo­rit­ter til at vin­de guld i den kom­men­de sa­e­son.

Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot od­ds 1,55 på, at FC Kø­ben­havn gen­vin­der gul­det, mens FC Midtjyl­land vur­de­res som den ene­ste re­el­le ud­for­drer i fem gan­ge pen­ge­ne.

Der er og­så sat od­ds på hvil­ke hold, der når med i det nye slut­spil. Her vur­de­res det na­e­sten sik­kert, at FC Kø­ben­havn, FC Midtjyl­land, Brønd­by og AaB ta­ger fi­re af plad­ser­ne, da de al­le lig­ger i 1,25 el­ler la­ve­re, og der­ef­ter er det så me­get åbent om, hvem der føl­ger de fi­re hold vi­de­re.

Så­le­des lig­ger Søn­derjy­ske, Ran­ders, OB, AGF, FCN og Es­b­jerg al­le i od­ds mel­lem 2,20 og tre gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.