1,73

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Halmstad har am­bi­tio­ner om en hur­tig til­ba­ge­ven­den til Alls­venskan, og selv om hol­dets of­fen­siv ik­ke har fun­ge­ret op­ti­malt, har man sta­dig le­ve­ret so­li­de pra­e­sta­tio­ner og va­e­ret sva­e­re at sco­re imod. Sy­ri­anska har ik­ke haft no­gen stor sa­e­son. Li­ge nu lig­ger de pla­ce­ret på sid­ste­plad­sen, og til den­ne kamp må man end­da und­va­e­re ru­ti­ne­re­de Lou­ay Chan­ko på grund af ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er et stort tab for hol­det. Sy­ri­anska er et hu­mør­hold, som på da­gen godt kan dril­le Halmstad, men uden Lou­ay Chan­ko er sva­ert at se det kom­me. Spil 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.