2,38

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med Ar­gen­ti­na og Chi­le som de to an­dre hold i pulj­en, er det re­elt set slut for ta­be­ren af den­ne kamp. Det bør alt an­det li­ge be­ty­de, at vi får en nervøs åb­ning på kam­pen, hvor hol­de­ne li­ge skal fin­de si­ne ben i tur­ne­rin­gen. Man har og­så set i man­ge af de an­dre kam­pe i før­ste run­de i Co­pa Ame­ri­ca, at de star­tet chan­ce- og må­l­fat­tigt ud, og bå­de Pa­na­ma og Bo­li­via er bed­re til at for­sva­re end til at an­gri­be. Død­bol­de kan al­tid øde­la­eg­ge spil som det­te, men det lig­ger alt an­det li­ge i kor­te­ne, at der na­ep­pe bli­ver den sto­re un­der­hold­ning fra start hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.