2 , 1 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ita­li­en er ik­ke li­ge­frem kendt for at bra­en­de ba­nen af i ven­skabs­kam­pe. I dis­se kam­pe kort før slut­run­der ga­el­der det blot om at und­gå ska­der, og så­le­des spil­le­de man blot uaf­gjort mod Luxem­bourg i den sid­ste test­kamp in­den VM i 2014. Her ga­el­der det et finsk hold, som selv­føl­ge­lig er no­get dår­li­ge­re på pa­pi­ret end det ita­li­en­ske, men de vi­ste stor moral ved at spil­le uaf­gjort ude mod Bel­gi­en i en kamp, hvor man end­da før­te ind­til kort før tid, og der er na­ep­pe no­gen tvivl om, at fin­ner­nes mo­ti­va­tion for den­ne kamp er no­get stør­re end ita­li­e­ner­nes.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.