78-årig om­kom­met un­der svøm­me­tur

BT - - NYHEDER -

En 78-årig mand mi­ste­de man­dag ef­ter­mid­dag li­vet, da han var ude at svøm­me i Ski­ve Fjord.

»Sam­men med en kam­me­rat var han ta­get ud at sej­le på fjor­den,« forta­el­ler vagt­chef Ole Vang­høj fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

På et tids­punkt be­slut­te­de de to kam­me­ra­ter at sprin­ge i van­det og ta­ge en svøm­me­tur.

- Da de er ude at ba­de, får den 78-åri­ge det plud­se­lig dår­ligt og går un­der,« si­ger Ole Vang­høj.

Kam­me­ra­ten skynd­te sig op i bå­den og fik rin­get 112. Der­ef­ter sej­le­de han hen til den 78-åri­ge.

Det lyk­ke­des ham at få fat i ham og hol­de ham over van­det, ind­til red­nings­mand­ska­bet kom frem, men den 78-åri­ge mands liv stod ik­ke til at red­de, og han blev er­kla­e­ret død, da red­nings­mand­ska­bet fik ham i land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.