Trus­len størst uden for sta­dion

BT - - NYHEDER -

• Når den før­ste EM-kamp mel­lem Frank­rig og Ru­ma­e­ni­en bli­ver fløjtet i gang fre­dag 10. ju­ni i SaintDe­nis i Pa­ris, så skal til­sku­er­ne ik­ke va­e­re ban­ge for, at der sker et an­greb mod sta­dio­net.

I hvert fald vil sik­ker­he­den på de for­skel­li­ge sta­dio­ner un­der EM va­e­re i top. Det er der­i­mod de sto­re plad­ser rundt om i by­er­ne, der kan va­e­re sva­e­re at sik­re, og hvor man skal va­e­re ek­stra på vagt.

Sådan ly­der det fra ter­r­or­for­sker Magnus Ran­storp fra den sven­ske for­svars­højsko­le.

»Jeg tror ik­ke, at man skal va­e­re spe­ci­elt ban­ge for at ta­ge på sta­dion, da der er stor sik­ker­hed. Der­i­mod kan det va­e­re sva­ert at sik­re al­min­de­li­ge plad­ser i by­er­ne, hvor folk ek­sem­pel­vis ser fod­bold på storska­er­me. Der er det sva­ert for sik­ker­hed­s­tje­ne­ster­ne at gar­de­re sig 100 pro­cent,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.