51-årig mand stuk­ket i hal­sen med samu­ra­isva­erd

BT - - NYHEDER -

Et ska­en­de­ri mel­lem to ma­end ud­vik­le­de sig vold­somt man­dag ef­ter­mid­dag i Van­ge­de nord for Kø­ben­havn. Her blev en 51-årig mand stuk­ket fle­re gan­ge med to samu­ra­isva­erd. Det skri­ver Ek­stra Bla­det. Iføl­ge po­li­ti­et var det en 48-årig mand, der over­faldt of­fe­ret. Po­li­ti­et har an­holdt den 48-åri­ge og sig­tet ham for drabs­for­søg.

»Man­den er uden for livs­fa­re, men har få­et isa­er et ret al­vor­ligt snit i hal­sen,« si­ger le­der af per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Hen­rik Gunst til Ek­stra Bla­det.

Iføl­ge po­li­ti­et ske­te over­fal­det i »ba­enk­mil­jø­et« ef­ter et ska­en­de­ri mel­lem de to ma­end.

»Det (ska­en­de­ri­et, red.) fø­rer så til, at den 48-åri­ge hen­ter to samu­ra­isva­erd i sin lej­lig­hed, og så til­de­ler han foru­ret­te­de de her stik i hal­sen, si­ger Hen­rik Gunst fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

Man­den, der er sig­tet for drabs­for­sø­get, bli­ver frem­stil­let i grund­lovs­for­hør tirs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.