Jes Dorph til­ba­ge som roy­al repor­ter

Skal va­e­re va­ert, når dron­ning Eliza­beth fejres – igen – i juli

BT - - TV/RADIO -

GEN­SYN Tv-va­er­ten Jes Dorp­hPe­ter­sen, 54 år, er til­ba­ge som va­ert ved royale tv-trans­mis­sio­ner. Det sker, når TV2 og TV2 Char­lie trans­mit­te­rer i tre da­ge fra fest­lig­he­der­ne i Lon­don i for­bin­del­se med dron­ning Eliza­bet­hs 90 års fød­sels­dag. Dron­nin­gen fyld­te 90 år al­le­re­de 21. april, men bli­ver fejret i fle­re om­gan­ge. I maj var der he­ste­pa­ra­der ved landslot­tet Windsor, og nu er det Lon­dons tur til at fejre dron­nin­gen. 10. ju­ni er der tak­si­gel­ses­gud­stje­ne­ste i St. Paul’s Cat­hed­ral i Lon­don. Da­gen ef­ter over­va­e­rer dron­nin­gen den tra­di­tions­ri­ge pa­ra­de i Lon­don, hvor sol­da­ter fra Com­monwe­alth vi­ser ma­jesta­e­ten de­res respekt. Tra­di­tio­nen kal­des ’The Qu­e­en’s Bir­t­h­day Pa­ra­de’ el­ler ’Troo­ping the Co­lour’. 12. ju­ni fort­sa­et­ter fejrin­gen med en ka­em­pe ga­de­fest med 10.000 ga­e­ster.

Al­le da­ge­ne vil Jes Dorph-Pe­ter­sen sid­de klar til he­ste­pa­ra­de og bal­kons­ce­ner på Buck­ing­ham Pa­la­ce i TV2s stu­die i Ti­vo­li sam­men med et pa­nel af royale eks­per­ter og kom­men­ta­to­rer, mens Na­ta­sja Cro­ne og Ul­la Ter­kel­sen er sendt af sted til Lon­don for at føl­ge be­gi­ven­he­der­ne på ta­et­te­ste hold. En­de­lig ude af ska­erm-kro­gen Der­med slut­ter to år i ska­erm-kro­gen for den kend­te og po­pu­la­e­re tv-va­ert. Han måt­te kort tid ef­ter at va­e­re til­ba­ge til TV2 som va­ert på ’Go’

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

Af­ten, Dan­mark’ ta­ge sy­ge­or­lov for at bli­ve be­hand­let for et al­ko­hol­pro­blem, og si­den igen­nem en skils­mis­se ef­ter knap to års ae­g­te­skab.

Det er fem år si­den, Jes Dorp­hPe­ter­sen var va­ert ved en roy­al tv­trans­mis­sion.

»Men jeg for­be­re­der mig, som jeg ple­jer. Man fal­der ik­ke sådan af he­sten, selv om det er et styk­ke tid si­den. Jeg har sid­det der før, ken­der ste­det og duf­ten af Lon­don,« ly­der det fortrøst­nings­fuldt fra Jes Dorp­hPe­ter­sen, in­den sla­get om Eng­land be­gyn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.