Abba over­ra­sker med ju­bila­e­ums­op­tra­e­den

BT - - TV/RADIO -

Si­den den sven­ske suc­ces­grup­pe Abba stop­pe­de med at op­tra­e­de sam­men for over 30 år si­den, har fans hå­bet på en gen­for­e­ning. Og øn­sket gik i op­fyl­del­se søn­dag af­ten – i hvert fald for en kort stund. Det skri­ver den sven­ske avis Expres­sen.

Den 5. ju­ni var det nem­lig 50 år si­den, at Ben­ny An­der­s­son og Björn Ulväeus mød­te hin­an­den og be­gynd­te de­res sam­ar­bej­de, og det ud­lø­ste en sa­er­lig ga­ve fra den an­den halv­del af Abba, Anni-Frid Lyngstad og Ag­netha Fältskog. Iføl­ge avi­sen trå­d­te de to kvin­de­li­ge grup­pe­med­lem­mer op på sce­nen for­an ga­ester­ne til den pri­va­te fejring i Sto­ck­holm, hvor de greb mi­kro­fo­ner­ne og be­gynd­te at syn­ge san­gen ’You and I’ de­di­ke­ret til Ben­ny An­der­s­son og Björn Ulväeus, som i lø­bet af num­me­ret slut­te­de sig til dem.

Og af­te­nens fejring af ju­bila­e­et var iføl­ge Anni-Frid en me­get fø­lel­ses­la­det op­le­vel­se.

»Det var fuld­kom­men fan­ta­stisk. Man­ge fø­lel­ser. Vi har va­e­ret på en rej­se i vo­res hi­sto­rie, og det er helt nostal­gisk,« forta­el­ler san­ge­ren til Expres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.