Spørgs­mål Ha­rei­de skal ha­ve svar på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fin­der spil­ler­ne ud af hans nye 3-5-2-sy­stem ef­ter 15 år med Mor­ten Ol­sen 4-3-3? Er Hen­rik Dals­gaard man­den på høj­re wing­ba­ck? El­ler skal Pe­ter An­ker­sen og Da­ni­el Wass for­sø­ges? Kan Jan­nik Vester­gaard er­stat­te Da­ni­el Ag­ger, hvis han va­el­ger at stop­pe? Er Pi­er­re-Emi­le Højbjerg det bed­ste valg som 8’er, el­ler skal Wil­li­am Kvist prø­ves sam­men med Thomas Dela­ney? Kan Dun­can el­ler Fi­s­cher va­e­re me­re end re­ser­ver for Ni­co­lai Jør­gen­sen, Yus­suf Poul­sen, Mar­tin Brait­hwai­te og Ni­ck­las Bendt­ner?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.