’Ol­sens tak­tik fun­ge­re­de ik­ke la­en­ge­re’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lands­holds­spil­ler Thomas Dela­ney forta­el­ler, at der er fle­re for­skel­le på, hvor­dan Mor­ten Ol­sen og af­lø­se­ren, Åge Ha­rei­de, gri­ber tin­ge­ne an.

»Tak­tisk er den stør­ste for­skel, at Åge er lidt me­re prag­ma­tisk,« si­ger Dela­ney

»Un­der Mor­ten hand­le­de det me­get om bold­be­sid­del­se, og i pe­ri­o­der gik det fan­ta­stisk, og så var der den sid­ste pe­ri­o­de, hvor det ik­ke fun­ge­re­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.