DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM står for dø­ren. Al­le­re­de fre­dag åb­ner va­er­ter­ne Frank­rig og Ru­ma­e­ni­en bal­let, og der­med sky­des den sto­re kon­kur­ren­ce »EM i Tips« og­så i gang.

Der vil nem­lig va­e­re he­le seks tip­skupo­ner un­der EM­slut­run­den, og det så dis­se kupo­ner, man skal va­e­re bedst til at for­ud­se, hvis man vil kun­ne kal­de sig »Eu­ro­pa­me­ster i tips«.

Den før­ste kupon er ret spe­ci­el, idet man her skal tip­pe på ting, der sker i lø­bet af slut­run­den så som hvem der vin­der, hvor man­ge mål der sco­res og så vi­de­re.

Der­u­d­over vil der va­e­re en kupon til hver af de tre run­der i grup­pe­spil­let, hvor man alt­så skal tip­pe på me­re nor­mal vis, og det sam­me er til­fa­el­det i 1/8-fi­na­ler­ne.

I fi­na­len vil der så igen va­e­re en spe­ci­el kupon ude­luk­ken­de med be­gi­ven­he­der fra kam­pen, og det er og­så her, at »EM i Tips«-vin­de­ren fin­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.