2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter 5-0 i den før­ste kamp er alt af­gjort in­den den­ne re­tur­kamp i Dha­ka, men al­li­ge­vel prø­ves et spil på Bang­la­desh. De to hold var og­så i ind­le­den­de grup­pe sam­men, hvor Ta­jiki­stan vandt med sam­me cif­re hjem­me for så blot at spil­le uaf­gjort i Bang­la­desh. Nok er Bang­la­desh ik­ke no­get stort fod­bold­land, men de ple­jer at le­ve­re ha­e­der­li­ge re­sul­ta­ter hjem­me, li­ge­som Ta­jiki­stan fal­der kraf­tigt i ni­veau på ude­ba­ne, og for dem ga­el­der det blot om at kom­me hjem med et re­sul­tat, så man er vi­de­re til na­e­ste run­de. Et spil på Bang­la­desh te­stes.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.