1 , 8 7

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark fik godt nok kun uaf­gjort i Po­len, men der er og­så en ver­den til for­skel på de to hold ude og hjem­me. Det så vi se­ne­st for Dan­marks ved­kom­men­de mod Slovaki­et, som ik­ke er me­get dår­li­ge­re end Po­len. Her vandt dan­sker­ne ube­sva­e­ret med 4-0, og Po­len tab­te selv med tre mål i Sve­ri­ge og i Slovaki­et, mens man luk­ke­de mål ind mod Mol­d­ova som det hidtil ene­ste hold i pulj­en. Kam­pen bli­ver sendt på TV og der for­ven­tes pa­ent med op­bak­ning til det dan­ske hold, så det kun­ne godt gå hen og bli­ve en gan­ske stor sejr til det rød-hvi­de mand­skab.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.