Te­e­na­ge­re i dra­ma­tisk flugt fra po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

VANVIDSKØRSEL To un­ge te­e­na­ge­re stod bag en dra­ma­tisk flugt fra po­li­ti­et på Hol­ba­ek­mo­tor­vej­en i går. Fle­re pa­trul­je­vog­ne og en bus blev på­kørt. Det op­ly­ser Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti. Om­kring klok­ken 07.30 i går mor­ges blev en by­bus på­kørt af en bil i Hol­ba­ek. Bus­sens ba­gen­de svin­ge­de ud på en mark, mens re­sten af bus­sen spa­er­re­de for det me­ste af den tra­fi­ke­re­de vej. Bi­len stak af fra ste­det.

En pa­trul­je i Hol­ba­ek så til­fa­el­dig­vis ulyk­ken og sat­te ef­ter bi­len, som vi­ste sig at va­e­re stjå­let. En hek­tisk bil­j­agt, der skul­le vi­se sig at va­re 20 mi­nut­ter, star­te­de. I ret­ning mod Ny­kø­bing Sja­el­land kør­te den stjå­l­ne bil med høj ha­stig­hed og brug­te blandt an­det nødspo­ret til at slip­pe va­ek fra po­li­ti­et.

Bag rat­tet sad en 17-årig dreng og ved si­den af en 13-årig pi­ge. Un­der de­res vanvidskørsel på­kør­te de tre pa­trul­je­bi­ler.

På et tids­punkt vend­te bi­len plud­se­lig for at kø­re mod Kø­ben­havn, og her lyk­ke­des det po­li­ti­et at stand­se bi­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.