Pu­tin

BT - - NYHEDER -

1. 2. 3.

på en må­de, så det ik­ke lø­ber løbsk,« si­ger han.

Hver­ken rus­ser­ne el­ler ame­ri­ka­ner­ne er in­ter­es­se­ret i at op­trap­pe en kon­flikt. Hels­inki Tal­linn Na­to-øvel­se fra 7. til 17. ju­ni i Po­len med 30.000 Na­to-sol­da­ter fra 24 lan­de.

Luftbå­ren en­hed vil si­mu­le­re, at man ero­brer et lan­d­om­rå­de.

1.130 faldska­erm­strop­per indsa­et­tes i om­rå­de øst for flo­den Vistu­la.

In­ge­ni­ør­trop­per byg­ger bro over Vistu­la. Ha­e­ren­he­der kryd­ser flo­den og be­va­e­ger sig til Li­tau­en for at del­ta­ge i øvel­se 10. ju­ni.

»Den sva­e­re ba­lan­ce for Na­to er at vi­se sin til­ste­de­va­e­rel­se uden at pro­vo­ke­re rus­ser­ne til at over­re­a­ge­re,« si­ger Pe­ter Vig­go Jakob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.