Nej, Dan­mark kan kra­e­ve magt til­ba­ge

BT - - DEBAT -

MOR­TEN MESSERSCHMIDT

for at for­la­de EU, vil det fø­re til, at man må gen­ta­en­ke he­le EU-pro­jek­tet. Det kan bli­ve godt for Dan­mark, hvis bri­ter­ne stem­mer sig ud af EU, for­di EU så vil be­fin­de sig i en ek­si­stenskri­se og derfor kan bli­ve nødt til at gi­ve in­drøm­mel­ser til de lan­de, der er me­get skep­ti­ske over for pro­jek­tet. Det kan alt­så gi­ve god mu­lig­hed for Dan­mark for at kra­e­ve magt til­ba­ge fr a EU – og det tror jeg, der er rig­tig man­ge danskere, som øn­sker.

HVIS BRI­TER­NE STEM­MER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.