Kan du sma­ge for­skel?

BT - - NYHEDER -

der kan drik­ke ka­mel­ma­elk.

»Det er ik­ke al­le ko­ma­elksal­ler­gi­ke­re, der vil kun­ne tå­le ka­mel­ma­elk, og hvis man bli­ver døds­syg af ko­ma­elk, vil jeg ik­ke an­be­fa­le, at man ka­ster sig ud i at drik­ke ka­mel­ma­elk. Men der er en god chan­ce for, at man­ge ma­el­ke­al­ler­gi­ke­re kan tå­le ka­mel­ma­elk,« si­ger Egon Bech Han­sen.

Ind­til vi­de­re kan man kø­be ka­mel­ma­elk hos en ra­ek­ke for­hand­le­re i Kø­ben­havn og in­den la­en­ge og­så i Aar­hus. Det ko­ster 38 kr. for 250 ml.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.