Mel­ma­elk, tak

BT - - NYHEDER -

43 år, bor i Kø­ben­havn, p.t. sy­ge­meldt. Ga­et­te­de rig­tigt på al­le tre dyr. 21 år, bor i Kø­ben­havn, la­e­ser til sy­geple­jer­ske. Ga­et­te­de rig­tigt på al­le tre dyr.

»Jeg bry­der mig vir­ke­lig ik­ke om sma­gen af ka­mel­ma­el­ken. Den er me­get spe­ci­el. Jeg ved ik­ke, hvor­dan jeg skal for­kla­re sma­gen, men jeg bry­der mig i hvert fald ik­ke om den. Jeg kun­ne ik­ke drik­ke det, selv om det skul­le va­e­re sundt for alt mu­ligt. Ik­ke en­gang i kaf­fen.«

»Jeg sy­nes, ka­mel­ma­el­ken smag­te bed­re end ge­de­ma­el­ken. Den har sam­me kon­si­stens som ko­ma­elk, men er lidt sø­de­re i det. Jeg sy­nes, det er ret dyrt, men jeg tror godt, jeg kun­ne fin­de på at prø­ve at kø­be det. Om ik­ke an­det så ba­re for sjov. Må­ske er den god at kom­me i kaf­fen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.