48-årig fa­engs­let ef­ter over­fald med samu­ra­isva­erd

BT - - NYHEDER -

En psy­kisk usta­bil mand er tirs­dag ved Ret­ten i Lyng­by ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger.

Man­den blev an­holdt og sig­tet for drabs­for­søg man­dag, ef­ter at han hav­de over­fal­det en 51-årig mand med to samu­ra­isva­erd i Van­ge­de nord for Kø­ben­havn. Of­fe­ret fik blandt an­det et al­vor­ligt snit i hal­sen, men er uden for livs­fa­re.

Iføl­ge po­li­ti­et ske­te over­fal­det i »ba­enk­mil­jø­et« ef­ter et ska­en­de­ri mel­lem den 48-åri­ge og hans of­fer.

»Ska­en­de­ri­et fø­rer så til, at den 48-åri­ge hen­ter to samu­ra­isva­erd i sin lej­lig­hed, og så til­de­ler han foru­ret­te­de de her stik i hal­sen,« sag­de le­de­ren af af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet i Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, Hen­rik Gunst, man­dag.

Af­hø­rin­ger af den 48-åri­ge har ik­ke gjort po­li­ti­et klo­ge­re på, hvor­for han over­faldt sit of­fer med sva­er­det.

»Vi har af­hørt ham, men vi kan ik­ke kom­me frem til et kon­kret mo­tiv, og det skyl­des, at han er psy­kisk usta­bil,« har Hen­rik Gunst sagt til TV 2 Lor­ry.

Ret­ten be­stem­te da og­så, at den 48-åri­ge skal til­brin­ge ti­den som va­re­ta­egts­fa­engs­let på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal og ik­ke i et ar­re­st­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.