Østjy­de snup­pet for spi­ri­tus­kør­sel to gan­ge sam­me nat

BT - - NYHEDER -

En 40-årig mand fra Vi­by i Jyl­land måt­te nat­ten til tirs­dag san­de, at en for­bry­del­se ik­ke bli­ver min­dre for­kert, blot for­di man be­går den to gan­ge.

Klok­ken 00.25 stand­ser Østjyl­lands Po­li­ti man­den på Skan­der­borg­vej mel­lem Aar­hus og Vi­by, hvor han sig­tes for spi­ri­tus­kør­sel.

Man­den løsla­des her­ef­ter, men kort ef­ter snup­per en pa­trul­je ham for at gen­ta­ge for­se­el­sen, op­ly­ser vagt­chef Per Ben­neskov.

»Da vi løsla­der ham, ta­ger han en taxa. Vi går ud fra, at taxa­en kø­rer ham hjem, men han va­el­ger at bli­ve kørt hen til sin bil. Han mø­der så vo­res pa­trul­je, der klok­ken 01.55 an­hol­der ham igen,« si­ger vagt­che­fen.

Man­dens ud­skej­el­ser be­ty­der, at han har få­et ube­tin­get fra­kendt ret­ten til at kø­re bil. Des­u­den har po­li­ti­et kon­fi­ske­ret hans bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.