Dan­sker­ne tror på guld til Frank­rig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nu er der kun to da­ge til, at EM i fodbold starter. Af sam­me grund er det sjovt at kig­ge na­er­me­re på, hvem dan­sker­ne tror ren­der med tro­fa­e­et, når EM er slut.

Her er der enig­hed hos bå­de Dan­ske Spil og Nor­di­cBet. For beg­ge ste­der er de fle­ste ind­skud nem­lig sat på guld til Frank­rig - i alt 20 pro­cent af ind­skud­de­ne hos Dan­ske Spil og 29 pro­cent hos Nor­di­cBet.

»Det fran­ske lands­hold har de se­ne­ste år va­e­ret pla­get af en na­er­mest skra­em­men­de hi­sto­rik i for­hold til in­ter­ne stri­dig­he­der og med­føl­gen­de dår­li­ge re­sul­ta­ter. Men bå­ret frem af EM-hjem­me­ba­nen og et par me­get mar­kan­te spil­ler­pro­fi­ler i eu­ro­pa­ei­sk fodbold den­ne sa­e­son i form af An­to­i­ne Gri­ez­mann, Paul Pog­ba og Ant­ho­ny Mar­ti­al, tror Od­dset­spil­ler­ne alt­så, at Frank­rig går he­le vej­en,« si­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.