1 , 60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Bra­si­li­en skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp på neut­ral ba­ne i USA. Uden Ney­mar ser den bra­si­li­an­ske of­fen­siv ik­ke van­vit­tig ud, og man im­po­ne­re­de på in­gen må­de i pre­mi­e­ren mod Ecu­a­dor. Hai­ti bra­end­te en ka­empe­chan­ce i over­ti­den for at hen­te et over­ra­sken­de po­int, og Hai­ti le­ve­re­de en di­sci­pli­ne­ret ind­sats og spil­le­de langt he­nad vej­en op med Peru. Selv­føl­ge­lig skal Bra­si­li­en va­e­re sto­re fa­vo­rit­ter, men Dun­gas spil­lestil for­drer ik­ke stor­sej­re, og da slet ik­ke, når Ney­mar ik­ke er at fin­de i trup­pen. Spil Hai­ti med tre mål for­ud.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +2,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.