1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ecu­a­dor le­ve­re­de en flot åb­nings­kamp mod Bra­si­li­en, som de sag­tens kun­ne ha­ve vun­det. Her ga­el­der det så et Peru-hold, som godt nok vandt de­res før­ste kamp mod Hai­ti, men så langt fra im­po­ne­re­de. Peru er uden fle­re pro­fi­ler som Ju­an Var­gas, Jef­fer­son Far­fan, Clau­dio Pizar­ro og Car­los Zam­bra­no af den ene el­ler an­den grund, og i for­vej­en er det per­u­vi­an­ske mand­skab in­de i en dår­lig pe­ri­o­de og stort set al­le­re­de ude af spil­let om VM-bil­let­ter. Ecu­a­dor vir­ker nu og her så me­get bed­re, at der bør va­e­re va­er­di i et spil på, at de vin­der kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.