2,38

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Osas­u­na fik på miraku­løs vis sik­ret sig plads i play­off, og det lug­ter ik­ke af no­gen un­der­hol­den­de start på kam­pen. Osas­u­na er nor­malt ik­ke no­get må­l­rigt hold, og da slet ik­ke på hjem­me­ba­ne, hvor man snit­ter un­der to mål pr. kamp. Da ude­ba­ne­mål ta­el­ler dob­belt ved lig­hed i det­te play­off må man og­så for­mode, at Osas­u­na er me­get op­ma­er­k­som­me på ik­ke at få mål imod. Gim­na­stic er lidt me­re må­l­ri­ge end Osas­u­na nor­malt, men i de to holds ind­byr­des mø­der i tur­ne­rin­gen stod det 0-0 ef­ter 45 mi­nut­ter, og det er og­så et godt bud i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.