Kur­de­re får skyld for bom­be­an­greb

BT - - NYHEDER -

Al­le spor ty­der på, at Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti (PKK) stod bag et bom­be­an­greb tirs­dag i Istan­bul, hvor 11 per­so­ner blev dra­ebt.

Så­dan lød den fo­re­lø­bi­ge kon­klu­sion fra po­li­tiets ef­ter­forsk­ning, iføl­ge en tals­mand for pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan, på en pres­se­kon­fe­ren­ce i går.

Iføl­ge lo­ka­le me­di­er var der ta­le om en fjernsty­ret bil­bom­be, der blev ud­løst, da en po­li­ti­bus kør­te for­bi. Det ske­te i Vez­ne­ci­ler - et for­ret­nings­om­rå­de og hjem­sted for Istan­buls uni­ver­si­tet. Bom­be­ste­det lig­ger ta­et på fle­re sto­re turist­mål, blandt an­det Den Sto­re Ba­zar.

I går de­to­ne­re­de en an­den bom­be i den sy­døst­li­ge del af lan­det. Her blev tre dra­ebt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.