Ka­ste­de op på Pau­la Ab­dul på di­rek­te tv

BT - - NYHEDER -

»Jeg er så stolt af dig!« Så­dan lød dom­me­ren Pau­la Ab­duls ro­sen­de ord til den 12-åri­ge pi­ge Chi Ta­ha­ni, der net­op hav­de fuld­ført sin dan­seau­di­tion i tv-pro­gram­met ’So you think you can dan­ce: The ne­xt ge­ne­ra­tion.’

Men kort ef­ter stod hun med pi­gens opkast på sit ae­r­me. Det frem­går af en vi­deo fra den ame­ri­kan­ske tv-ka­nal Fox.

Ef­ter pi­gens man­ge dan­se­trin til ly­den af Bey­on­cés sang ’Co­unt­down’ gav san­ge­ren Pau­la Ab­dul hen­de åben­bart et lidt for ivrigt kram. Det for­kla­rer Chi Ta­ha­ni selv i vi­deo­en.

»Hun tryk­ke­de for hårdt, så al lyk­ken kom ud over hen­des jak­ke,« si­ger dan­se­ren og gri­ner.

Hel­dig­vis tog Pau­la Ab­dul det ik­ke il­de op, at hen­des arm plud­se­lig var inds­murt i bra­ek.

Hun be­ro­li­ge­de pi­gen, men måt­te al­li­ge­vel bry­de tavs­he­den over for pu­bli­kum i sa­len ef­ter den over­ra­sken­de epi­so­de.

»Jeg har godt nok al­drig før prø­vet, at no­gen ba­re så­dan ka­ster op på mig,« sag­de hun til til­hø­rer­ne, som tog den ab­sur­de si­tu­a­tion med et grin.

Chi Ta­ha­ni nå­e­de at und­skyl­de over­for dom­me­ren, in­den hun fik en ad­gangs­bil­let vi­de­re i showet og løb ud af sa­len i gla­e­des­rus med ha­en­der­ne over ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.