Bank­chef fri­fun­det for kurs­ma­ni­pu­la­tion

BT - - NYHEDER -

En tid­li­ge­re bank­di­rek­tør i Aar­hus Lo­kal­bank blev i går fri­fun­det i en sag om kurs­ma­ni­pu­la­tion. To an­dre me­d­ar­bej­de­re blev kendt skyl­di­ge, men slip­per for straf.

Tid­li­ge­re bank­di­rek­tør Per Her­man­sen blev ved by­ret­ten i 2014 idømt 30 da­ges ube­tin­get fa­engsel for uagt­som kurs­ma­ni­pu­la­tion. Men Iføl­ge Ve­stre Lands­ret var han ik­ke in­vol­ve­ret i de­tal­jer­ne i ban­kens køb og salg af eg­ne ak­tier.

To an­dre le­den­de me­d­ar­bej­de­re – en un­der­di­rek­tør og en over­ord­net me­d­ar­bej­der – fik i by­ret­ten ube­tin­get fa­engsel i tre må­ne­der for for­sa­et­lig kurs­ma­ni­pu­la­tion.

Lands­ret­ten fin­der dem og­så skyl­di­ge, men kun i uagt­som over­tra­e­del­se af loven om han­del med va­er­di­pa­pi­rer. Da reg­ler­ne var ukla­re, bort­fal­der straf­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.