Bo­ligskat­te­stop ko­ster 3,9 mia. kr.

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver en dyr for­nø­jel­se, hvis skat­te­stop­pet på bo­li­ger for­la­en­ges frem til 2025.

Det vil sva­ek­ke den of­fent­li­ge sal­do med i alt 3,9 mil­li­ar­der kro­ner fra 2021 til 2025. Det vi­ser et fol­ke­tings­svar fra fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V).

Øko­no­mer har la­en­ge ar­gu­men­te­ret for at drop­pe skat­te­stop­pet. Iføl­ge De Øko­no­mi­ske Vis­ma­end vil det sta­bi­li­se­re bo­lig­mar­ke­det og øko­no­mi­en.

Na­tio­nal­ban­ken har der­u­d­over på­vist, at den se­ne­ste bo­lig­bob­le vil­le ha­ve va­e­ret min­dre, hvis ik­ke VK-re­ge­rin­gen i 2002 hav­de fast­fros­set ejen­doms­va­er­diskat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.