’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NAVNE -

Jeg vil­le jo bli­ve ar­re­ste­ret, hvis jeg for­søg­te at ly­ne den kjo­le ned Kat­te slår man­ge fle­re fug­le ihjel end men­ne­sker. Hvor­for får De ik­ke et slo­gan i ret­ning af: ’Red en fugl - dra­eb en kat! Jeg hø­rer, at man og­så kan få hunde, der spi­ser. Til dem med anorek­si De dø­jer med myg – jeg med den bri­ti­ske pres­se Hvad med Tom Jo­nes? Han har tjent mil­li­o­ner, og han syn­ger fuld­sta­en­dig for­fa­er­de­ligt Fransk­ma­end kan ik­ke la­ve mor­gen­mad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.