Til den smuk­ke ita­li­en­ske ø Is­chia

BT - - TV -

Den smuk­ke, ita­li­en­ske vulka­nø Is­chia har lagt kulis­se til man­ge film, og ik­ke uden grund. På øen, der lig­ger nord for Capri, fin­der du alt, hvad hjer­tet kan be­ga­e­re. Vi skal bo på det char­me­ren­de 4 stjer­ne­de kur­ho­tel Grand Ho­tel Ter­me Di Au­gu­sto, der lig­ger i den hyg­ge­li­ge by Lac­co Ameno, få mi­nut­ters gang fra by­ens ho­ved­plads og strand­pro­me­na­den. Vi har dansk rej­se­le­der med på rej­sen og har spa­en­den­de ud­flug­ter og hel­pen­sion in­klu­de­ret. 8 da­ge. Afrej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge i ju­ni, juli, ok­to­ber og novem­ber 2016. Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på bts­hop.dk/livs­ny­der el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 70 20 98 99. Husk at op­ly­se rej­se­ko­den Ber­ling­s­ke Me­dia for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.