DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM bli­ver sce­nen, hvor de helt sto­re spil­le­re vil fol­de sig ud. I hvert fald hvis man skal tro Od­dset-spil­ler­nes ind­sat­ser i spil­let om, hvem der bli­ver top­sco­rer ved EM.

Så­le­des er de fle­ste penge sat på, at en af de sto­re stjer­ner bli­ver top­sco­rer – og flest ind­skud af al­le har Cri­sti­a­no Ro­nal­do få­et, idet 15 pro­cent af ind­sat­ser­ne er sat på ham som top­sco­rer ved EM.

»Cri­sti­a­no Ro­nal­do har al­tid va­e­ret ek­strem po­pu­la­er blandt Od­dset-spil­ler­ne, og i og med Portu­gal er hav­net i den på pa­pi­ret over­kom­me­li­ge grup­pe F med Island, Østrig og Un­garn, har Od­dset-spil­ler­ne stor til­lid til po­rtu­gi­se­rens ev­ne til at få bol­den i kas­sen,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

De na­est­mest po­pu­la­e­re top­sco­re­re er Tho­mas Mül­ler, An­to­i­ne Gri­ez­mann og Oli­vi­er Giroud al­le med 10 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.