1,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Il­ves har spil­let ek­stremt de­fen­sivt i den­ne sa­e­son. Så­le­des er ot­te af de ni kam­pe i sa­e­so­nen endt med mak­si­malt to mål – kun ude­kam­pen mod su­ve­ra­e­ne HJK gik an­der­le­des – og her skal man op imod et hold, der hel­ler ik­ke hø­rer til de mest un­der­hol­den­de i ra­ek­ken. Så­le­des er syv ud af 11 kam­pe for KuPS gå­et un­der den­ne må­l­linje, og spe­ci­elt på det se­ne­ste har der ik­ke va­e­ret ret man­ge mål i hol­dets kam­pe. Så i en kamp mel­lem to hold, der nor­malt er ret go­de til at for­sva­re, lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, at der fal­der tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.